Terug naar het woordenboek
Het boeddhisme is een eeuwenoude spirituele filosofie die voortkomt uit de verlichting van Siddhartha Gautama. Tijdens zijn leven (563 v.C.- 483 v.C.) maakte de geboren prins een spirituele ontwikkeling door van waaruit het boeddhisme is ontstaan.

Hoewel het boeddhisme miljoenen volgers heeft zoals de islam, het christendom en het jodendom, is het geen godsdienst religie met een schepper of alwetende God. Boeddha legt juist de nadruk op het zelf ontdekken van je weg in het leven.

Het boeddhisme kent ook geen heilig boek als de Koran of de Bijbel. Er is wel een uitgebreide verzameling teksten die de leer en de tradities van het boeddhisme bevatten; de boeddhistische canon.

Daarom wordt het boeddhisme eerder een filosofie of een spirituele levensopvatting genoemd.

Volgens Boeddha bestaat het leven uit lijden. Deze centrale gedachte vormt de eerste Edele Waarheid. De Tweede Edele waarheid luidt dat het lijden een oorzaak heeft die je kunt ontdekken.

De Derde Edele Waarheid zegt dat het lijden beëindigd kan worden. De Vierde Edele Waarheid vertelt dat het pad om het lijden te beëindigen acht delen kent: het Achtvoudige Pad.

Het boeddhisme verspreidde zich na de dood van Boeddha (De Verlichte) over Azië en ontwikkelde zich in verschillende vormen, zoals het Tibetaanse boeddhisme en het Zenboeddhisme in Japan.

In China vormen het boeddhisme, het taoïsme en het confucianisme samen een belangrijke spirituele basis. Een belangrijk aspect van het boeddhisme is meditatie.

Een belangrijke boeddhistische feestdag is Vesak, die de geboorte, verlichting (nirvana) en het overlijden (parinirvana) van Gautama Boeddha herdenkt.

Een moderne spirituele stroming die voortkomt uit het boeddhisme is mindfulness, het bewust en zonder oordeel aanwezig zijn in het huidige moment.

Andere wereldgodsdiensten (levensovertuigingen) zijn in alfabetische volgorde: bahá’í, christendom, confucianisme, hindoeïsme, islam, jodendom, sikhisme en taoïsme.

Boeddhisme
Afbeelding: Freepik.com

Bekijk meer dan 300.000 artikelen over spiritualiteit op BOL.COM

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt