Terug naar het woordenboek

Het boeddhisme wordt een religie genoemd, maar je kunt het boeddhisme ook beschouwen als een filosofie of een spirituele levensopvatting. Gautama Siddharta, later Boeddha, werd in 563 v.C. als prins geboren in een klein vorstendom in het noordoosten van India. Tijdens zijn leven (563 v.C.- 483 v.C.) maakte hij een spirituele ontwikkeling door van waaruit het boeddhisme is ontstaan.

Volgens Boeddha bestaat het leven uit lijden. Deze centrale gedachte vormt de eerste Edele Waarheid. De Tweede Edele waarheid luidt dat het lijden een oorzaak heeft die je kunt ontdekken. De Derde Edele Waarheid zegt dat het lijden beëindigd kan worden. De Vierde Edele Waarheid vertelt dat het pad om het lijden te beëindigen acht delen kent: het Achtvoudige Pad.

Het boeddhisme verspreidde zich na de dood van Boeddha (De Verlichte) over Azië en ontwikkelde zich in verschillende vormen, zoals het Tibetaanse boeddhisme en het Zenboeddhisme in Japan. In China vormen het boeddhisme, het taoïsme en het confucianisme samen een belangrijke spirituele basis. Een belangrijk aspect van het boeddhisme is mediteren.

Andere wereldgodsdiensten zijn (in alfabetische volgorde): bahái-geloof, christendomhindoeïsme, islam, jodendom, sikhisme.