Terug naar het woordenboek

De islam is een religie gebaseerd op de openbaringen van Allah (God) middels de engel Djibriel aan de profeet Mohammed. De profeet Mohammed, die leefde van 570 tot 632, was analfabeet. Daarom moest hij de teksten letterlijk onthouden. De openbaringen van Allah aan de profeet Mohammed zijn later wederom letterlijk opgetekend in de Koran. Vanuit die redenering spreekt God volgens moslims middels de Koran direct tot zijn gelovigen.

De basis van de islam zijn de Vijf Zuilen van de Islam. Deze zijn: de geloofsgetuigenis aan Allah, het gebed, het schenken van aalmoezen, het vasten tijdens de ramadan en de pelgrimstocht naar Mekka (de Heilige Stad). De islam predikt liefde voor God en onze naasten.

De islam is een van de wereldgodsdiensten. De andere zijn (in alfabetische volgorde): bahá’i, boeddhisme, christendom, confucianisme, hindoeïsmejodendom, sikhisme en taoïsme.