Terug naar het woordenboek

Het confucianisme is een Chinese filosofie, soms ook wel religie genoemd, op basis van het gedachtengoed van Kongfuzi (551-479 v.C.). Confucius is de Latijnse schrijfwijze van zijn naam.

De deugd van de mens (jen) is de spil van het confucianisme. Sociale verbanden, trouw en respect zijn kernwaarden. De hogere macht (hemel) zorgt voor orde in het bestaan. Over het leven van Confucius is weinig informatie. Zijn leer is beschreven in de Loen Ju (gesprekken met zijn pupillen).

Centraal in het confucianisme staan de vijf deugden: menselijkheid, rechtvaardigheid, hoffelijkheid, wijsheid en betrouwbaarheid. Confucianisten geloven dat het nastreven van deze deugden bijdraagt aan persoonlijke verbetering en aan sociale stabiliteit.

Het confucianisme wordt vaak samen genoemd met het boeddhisme en het taoïsme omdat zij samen de basis vormen van het Chinese spirituele gedachtengoed.

Andere wereldgodsdiensten (levensovertuigingen) zijn in alfabetische volgorde:
bahá’í, boeddhisme, christendom, hindoeïsme, islam, jodendom, sikhisme en taoïsme.


Begin je dag beter met de Dagelijkse Gedachte. In je e-mail of in de app. Word ook lid. Kijk op www.dagelijksegedachte.nl

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt