Het confucianisme is een Chinese filosofie, soms ook wel religie genoemd, op basis van het gedachtegoed van Kongfuzi (551-479 v.C.). Confucius is de Latijnse schrijfwijze van zijn naam. De deugd van de mens (jen) is de spil van het confucianisme. Sociale verbanden, trouw en respect zijn kernwaarden. De hogere macht (hemel) zorgt voor orde in het bestaan. Over het leven van Confucius is weinig informatie. Zijn leer is beschreven in de Loen Ju (gesprekken met zijn pupillen).

Het confucianisme wordt vaak samen genoemd met het boeddhisme en het taoïsme omdat zij samen de basis vormen van het Chinese spirituele gedachtegoed.

Andere wereldgodsdiensten zijn (in alfabetische volgorde): bahái-geloof, christendomhindoeïsme, islam, jodendom en sikhisme.

Begrip toevoegen?