Filosofie, ofwel wijsbegeerte, is de wetenschap die verschillende verklaringen bestudeert en beschrijft over ons bewustzijn en de zin of reden van ons bestaan. Bekende filosofen die invloed hebben gehad op het moderne denken zijn o.a. Socrates, Aristoteles, Erasmus, Machiavelli, Descartes, Voltaire, Kant, Schopenhauer, Darwin (evolutietheorie) en Nietzsche. Deze opsomming is nog verre van compleet.

Filosofie heeft een nauwe band met de ontwikkeling van andere wetenschappen. Een voorbeeld daarvan is gentechnologie die de ethische vraag oproept in hoeverre de mens mag ‘sleutelen’ aan levensvormen.
De religieuze versie van filosofie is theologie die uitgaat van een goddelijke schepper van de mensheid.


De beste boeken over zelfontwikkeling met Bol morgen in huisTerug naar het woordenboek