Terug naar het woordenboek

Religie is samengesteld uit ‘re-opnieuw’ en ‘ligie-verbinden’, ofwel herverbinden. Religie of geloof is een collectieve uiting van spiritualiteit gebaseerd op het bestaan van één of meer goden. Een groep mensen hangt een gemeenschappelijk idee aan over het ontstaan van de aarde en de mensheid, geïnspireerd door een godsdienstig leider. Elk geloof heeft zijn eigen heilige geschriften, meestal opgetekend door profeten.

In de vroege eeuwen voor onze jaartelling waren er zoveel godsdiensten als er volkeren waren. Door de ontwikkeling van beschavingen, zoals de Griekse, Egyptische, Perzische, Chinese en Indiase ontstonden de ‘grote’ godsdiensten. Nu kennen we de volgende wereldgodsdiensten in alfabetische volgorde: bahá’i, boeddhisme, christendom, confucianisme, hindoeïsme, islam, jodendom, sikhisme en taoïsme.

Een levensovertuiging die niet is gebaseerd op het bestaan van een god is het humanisme.