Terug naar het woordenboek

De Bijbel is een heilig geschrift dat wordt beschouwd als het woord van God door het christendom. Het bestaat uit twee delen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, en bevat religieuze teksten, geschiedenis, poëzie, profetieën en morele richtlijnen.

Het vertelt het verhaal van de schepping, de menselijke geschiedenis, de openbaring van God en de komst van Jezus Christus als de Verlosser. De Bijbel wordt beschouwd als een spirituele gids en een bron van geloof, inspiratie en morele waarden voor miljoenen gelovigen wereldwijd.