Terug naar het woordenboek

In religies en sommige filosofieën wordt de Schepper beschouwd als de bron van het universum, de oorsprong van alle dingen.

Afhankelijk van de religie kan de Schepper worden gezien als een almachtig wezen, een godheid of een transcendente kracht die verantwoordelijk is voor het creëren en in stand houden van het bestaan.

De aard en kenmerken van de Schepper variëren afhankelijk van de specifieke religieuze tradities en overtuigingen.