Terug naar het woordenboek

Spiritueel beschouwd is de dood een overgang van het fysieke leven naar een hiernamaals. Het begrip van de dood verschilt aanzienlijk tussen verschillende culturen, religies en spirituele tradities. Wat er na de dood gebeurt en hoe de dood wordt begrepen, wordt beïnvloed door persoonlijke overtuigingen, culturele achtergronden en spirituele leringen.

De dood wordt in religies en spirituele tradities gezien als een natuurlijk onderdeel van de cyclische aard van het leven. Een moment van loslaten en overgave waarin de ziel wordt bevrijd van het fysieke lichaam en terugkeert naar de bron, het goddelijke, het universele bewustzijn of eenheid met het geheel.

Elke religie of spirituele overtuiging heeft een eigen opvatting over wat er na de dood gebeurt. Sommigen geloven in reïncarnatie, waarbij de ziel na de dood een nieuw leven binnengaat in een ander lichaam. Anderen geloven in het bestaan van een hemel of paradijs, een spirituele sfeer van vrede, vreugde en vervulling waar de ziel naartoe gaat na de dood.

Er zijn ook geloofssystemen die een concept van de hel omarmen, een plaats van straf of zuivering voor degenen die tijdens hun leven zware zonden hebben begaan. Want de dood wordt ook vaak gezien als een moment van beoordeling of evaluatie. Een moment waarbij de ziel wordt geconfronteerd met de consequenties van zijn aardse leven.


Begin je dag beter met de Dagelijkse Gedachte. In je e-mail of in de app. Word ook lid. Kijk op www.dagelijksegedachte.nl

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt