© Copryright

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de websites en op de vormgeving van deze websites rusten bij de eigenaar van Spiritueel-Woordenboek.nl.

De informatie op de websites is bedoeld voor persoonlijk gebruik en derhalve nadrukkelijk niet voor commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze websites voor commercieel gebruik, in enigerlei vorm en op welke wijze dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van Spiritueel-Woordenboek.nl.