Het sikhisme is een religie die is gebaseerd op de heilige afstammingslijn van 10 goeroes. De eerste was Sri Gur Nanak Dev Ji (1469-1539) die werd geboren in Pakistan. Op lange reizen door India droeg hij zijn denkbeelden uit. De laatste van de 10 goeroes was Gobind Singh (1666-1708). Het heilige boek van het sikhisme is de Adi Grant, samengesteld door de 5e goeroe Arjan Dev (1563-1606).

Sikhs streven naar eenheid met God door het loslaten van het ego. Dit kan door diepe meditatie en gebeden. Er zijn 5 kwaden die deze spirituele weg kunnen verhinderen: egoïsme, woede, hebzucht, gehechtheid en verlangen. De middelen om deze te bestrijden zijn: tevredenheid, liefdadigheid, vriendelijkheid, een positieve houding en nederigheid.

Andere wereldgodsdiensten zijn (in alfabetische volgorde): bahai-geloofboeddhisme, christendom, confucianisme, hindoeïsme, islam, jodendom en taoïsme.

Begrip toevoegen?