Het christendom is gebaseerd op het levensverhaal van Jezus Christus dat is beschreven in het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Jezus Christus wordt door christenen beschouwd als de Zoon van God. Hoofdstromingen binnen de religie van het christendom zijn het katholicisme en het protestantisme.

Het symbool van het christendom is een kruis. Jezus stierf volgens het christelijk geloof aan het kruis om te boeten voor de zonden van de mensen, opdat zij na de dood in het hiernamaals eeuwig zouden leven. De kern van het christendom is de liefde voor God en de medemens. De leefregels voor christenen zijn vastgelegd in de Tien Geboden die worden beschreven in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel.
De christelijke jaartelling wordt gebruikt als algemene jaartelling in de wereld. Deze begint bij de geboorte van Jezus Christus. Het christendom is een van de wereldgodsdiensten. De andere zijn (in alfabetische volgorde): bahá’i-geloof, boeddhisme, confucianisme, hindoeïsme, islam, jodendom, sikhisme en taoïsme.

De beste boeken over zelfontwikkeling met Bol morgen in huisTerug naar het woordenboek