Terug naar het woordenboek

Het christendom is een religie die is gebaseerd op het leven en de leer van Jezus Christus. Christenen geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat hij naar de wereld kwam om de mensheid te redden.

Hoofdstromingen binnen de religie van het christendom zijn het katholicisme en het protestantisme.

Het centrale geloofspunt van het christendom is dat Jezus stierf aan het kruis voor de zonden van de mensheid en na drie dagen weer opstond uit de dood. Christenen streven ernaar om Jezus te volgen door zijn boodschap van naastenliefde en vergeving in praktijk te brengen.

Ze hechten waarde aan gebed, de Bijbel als heilig boek, gemeenschap in de kerk en het vieren van sacramenten, zoals de doop en het avondmaal.

Het levensverhaal van Jezus Christus is beschreven in het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. De kern van het christendom is de liefde voor God en de medemens.

De leefregels voor christenen zijn vastgelegd in de Tien Geboden die worden beschreven in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel. Het symbool van het christendom is een kruis.

De christelijke jaartelling wordt gebruikt als algemene jaartelling in de wereld. Deze begint bij de geboorte van Jezus Christus. Het christendom is een van de wereldgodsdiensten.

Andere wereldgodsdiensten (levensovertuigingen) zijn in alfabetische volgorde:
bahá’í, boeddhisme, confucianisme, hindoeïsme, islam, jodendom, sikhisme en taoïsme.


Bekijk meer dan 300.000 artikelen over spiritualiteit op BOL.COM

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt