Het begrip verlichting is voornamelijk bekend van het Boeddhisme. Het is het ultieme spirituele doel van een Boeddhist, ook het wel Nirvana genoemd. In deze staat is de geest bevrijd van het lijden en is er een einde gekomen aan de cyclus van wedergeboorten (reïncarnatie). De wet van bevrijding (Dhamma) van Boeddha omvat de vier Edele Waarheden, die worden gevolgd door het Achtvoudige Pad.

De staat van verlichting wordt ook genoemd in andere spirituele stromingen. Verlichting betekent dan ‘eenheid’; het gevoel dat je als individu een eenheid vormt met het universum. In het algemeen behoort (veelvuldig) mediteren als een belangrijk instrument om verlichting te bereiken.

Begrip toevoegen?