Het jodendom is een religie die is ontstaan in de eeuw voor de christelijke jaartelling. Het christendom is een stroming van het jodendom die zich zelfstandig heeft ontwikkeld. Het jodendom is nauw verbonden met de geschiedenis van het Joodse volk. Joden geloven in één god.

Het heilige Joodse boek wordt de Tenach genoemd. Dit is een samenvoeging van Tora (Wet), Nebi’iem (Profeten) en Chetoeviem (Geschriften). Het jodendom kent verschillende stromingen zoals liberaal jodendom en orthodox jodendom. Het symbool van het jodendom is de davidster. Dit is een zespuntige ster bestaande uit twee driehoeken die elkaar overlappen.

Het jodendom is een van de wereldgodsdiensten. De andere zijn (in alfabetische volgorde): bahá’i, boeddhisme, christendom, confucianisme, hindoeïsme, islam, sikhisme en taoïsme.

Begrip toevoegen?