Mindfulness is een levensopvatting waarbij aandacht voor het moment centraal staat. Mindfulness is aandacht geven aan het huidige moment, zonder je te laten afleiden. Mindfulness gaat er vanuit dat het huidige moment het enige moment is dat je hebt. Het heeft dus geen zin energie te verspillen aan momenten die zijn geweest of nog moeten komen.

Mindfulness is voor een deel gebaseerd op de Boeddhistische levensfilosofie. Maar ook moderne wetenschappelijke inzichten maken deel uit van deze manier om bewust in het leven te staan zonder te oordelen en zonder bijgedachten.

Begrip toevoegen?