Het woord katholiek komt uit het Grieks en betekent ‘algemeen of universeel’. Katholicisme is een hoofdstroming van het christendom. Deze spirituele religieuze stroming is in de loop der eeuwen in verschillende stromingen uiteen gevloeid. In het katholicisme horen God, Jezus Christus en Geest als Drieëenheid bij elkaar en staat God voor de Liefde, Jezus voor de weg, de waarheid en het leven om die Liefde (God) te vinden en de Geest voor het heilige vuur dat mensen aanvuurt en bemoedigt God te zoeken.

Doel is door navolging van Jezus Christus, die volgens het katholicisme voor de mensen is gestorven, God te vinden. Ofwel een kind van het Licht te worden, wat katholieken noemen: ‘een kind van God’. De middelen daartoe zijn bekering, onderricht (catechese), gebed, handoplegging en vervolgens de doop. Inwijding geschiedt allereerst door de doop en verder door eerste communieviering en vormsel.

Begrip toevoegen?