Terug naar het woordenboek

Katholicisme is een christelijke geloofstraditie met de paus als hoofd, waarin liturgie, sacramenten en de verering van Maria en heiligen centraal staan.

Het woord katholiek komt uit het Grieks en betekent ‘algemeen of universeel’. Het katholicisme is in de loop der eeuwen in verschillende stromingen uiteen gevallen. Bijvoorbeeld het protestantisme.

Het katholicisme erkent de paus als het hoofd van de kerk en legt de nadruk op sacramenten, de heilige traditie en de interpretatie van de Bijbel door de kerkelijke autoriteit.

Het katholicisme heeft een rijke liturgische traditie waarin de eucharistie, herdenking van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn discipelen, centraal staat. Belangrijk is ook de verering van Maria en de heiligen.

Doel is door navolging van Jezus Christus, die volgens het katholicisme voor de mensen is gestorven, God te vinden. Ofwel een kind van het Licht te worden, wat katholieken noemen: ‘een kind van God’.

De middelen daartoe zijn bekering, onderricht (catechese), gebed, handoplegging en vervolgens de doop. Inwijding geschiedt allereerst door de doop en verder door eerste communieviering en vormsel.

Het is wereldwijd een van de grootste en meest verspreide religieuze stromingen.