Liefde en geluk zijn de twee meest bezongen en beschreven emotionele gemoedstoestanden van de mens. Liefde is niet alleen de onvoorwaardelijke liefdesrelatie tussen twee mensen of tussen familieleden. Liefde wordt in veel religies en spirituele stromingen beschouwd als een levensopvatting.

Vanuit die visie is de mens geen individu die tegenover andere individuen staat, maar een deel van de universele liefde. Alle mensen zijn door die universele liefde verbonden. Je bent jezelf en je bent de ander. Iemand afwijzen is dan hetzelfde als jezelf afwijzen. Wanneer iedereen vanuit deze visie zou leven, zouden erg geen (ernstige) conflicten meer zijn.

Begrip toevoegen?