Terug naar het woordenboek

Jezus wordt in het christendom gezien als de Zoon van God en de belichaming van Gods liefde en genade voor de mensheid. Volgens de christelijke leer werd Jezus geboren in Bethlehem, groeide op in Nazareth en begon zijn openbare bediening op ongeveer dertigjarige leeftijd.

Jezus staat bekend om zijn leringen over liefde, vergeving, rechtvaardigheid en compassie. Hij predikte de boodschap van het Koninkrijk van God, waarin hij opriep tot innerlijke transformatie en het streven naar een rechtvaardige en liefdevolle samenleving.

De kruisiging en opstanding van Jezus staan centraal in het christelijke geloof. Jezus stierf aan het kruis om de zonden van de mensheid te verzoenen. Op de derde dag stond hij op uit de dood waarmee hij de overwinning op de dood en de belofte van eeuwig leven symboliseerde.

In het Nieuwe Testament van de Bijbel worden de geboorte, het leven, de leringen, het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus beschreven. De vier evangeliën – Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes – bevatten gedetailleerde verslagen van Jezus’ leven, zijn prediking, zijn wonderen en zijn interacties met mensen.

Andere boeken in het Nieuwe Testament, zoals de Handelingen van de Apostelen en de brieven (ook wel de epistels genoemd), geven inzicht in de verspreiding van het christendom na Jezus’ opstanding en de vroege christelijke gemeenschappen.

Hoewel Jezus zelf niet voorkomt in het Oude Testament van de Bijbel, bevatten sommige passages profetieën en symbolische verwijzingen naar de komst van een Messias, die door christenen wordt gezien als vervuld in Jezus. Deze passages worden vaak aangehaald als ondersteuning voor het geloof in Jezus als de beloofde verlosser.


Bekijk meer dan 300.000 artikelen over spiritualiteit op BOL.COM

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt