Terug naar het woordenboek

Een gebed is een persoonlijke, introspectieve handeling waarbij we onze gedachten en gevoelens richten op iets groters dan onszelf. Het is een moment van verbinding met het goddelijke of het universum, waarin we onze zorgen, verlangens, dankbaarheid en intenties uitspreken.

Een gebed kan mondeling of in stilte worden uitgesproken, afhankelijk van de persoonlijke voorkeur en spirituele traditie. Bidden kan plaatsvinden in een gebedshuis maar het kan ook een persoonlijke handeling zijn in een rustige ruimte of zelfs tijdens dagelijkse activiteiten.

Het gebed kan verschillende vormen aannemen, zoals lofprijzing, smeekbede, dankzegging, meditatie of contemplatie. Het kan worden begeleid door woorden, mantra’s of gezangen, maar het kan ook simpelweg een stille intentie of gedachte zijn die vanuit het hart komt.

Bij een gebed draait het niet alleen om gunsten of materiële zaken, maar ook om het streven naar spirituele verbondenheid, bewustzijn en innerlijke transformatie.