Terug naar het woordenboek

Het protestantisme is een christelijke geloofstraditie die de nadruk legt op persoonlijk geloof in Jezus Christus en de autoriteit van de Bijbel.

Het is een hervormingsbeweging binnen het christendom. Het protestantisme ontstond in de 16e eeuw. Het was een reactie op bepaalde leerstellingen en praktijken van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals de verkoop van aflaten en het idee van de pauselijke autoriteit.

Ondanks deze verschillen met het katholicisme delen beide stromingen de kern van het christelijk geloof in Jezus Christus als Verlosser.

Prominente figuren in de Reformatie, zoals Maarten Luther en Johannes Calvijn, speelden een belangrijke rol bij de veranderingen binnen het christendom en het vestigen van de protestantse tradities.

De Reformatie bracht verschillende protestantse afsplitsingen voort, zoals het lutheranisme, calvinisme, anglicanisme en meer, die elk hun eigen unieke kenmerken en overtuigingen hebben.