Terug naar het woordenboek

Mededogen is een diep gevoel van medeleven, begrip en empathie voor het lijden van anderen. Mededogen is een belangrijke deugd in ethiek en spirituele tradities. Het kan bijdragen aan het creëren van een meer zorgzame en rechtvaardige samenleving.

Mededogen gaat verder dan sympathie omdat het niet alleen betrokkenheid bij het lijden van anderen is, maar ook actiegericht is om te helpen. Het is erkenning van de gedeelde menselijkheid, het besef dat we allemaal kwetsbaar zijn en lijden kunnen ervaren.