Terug naar het woordenboek

Ego is het zelfbeeld, het gevoel van eigenwaarde en de identiteit van een individu. Het ego omvat de overtuigingen, gedachten, emoties en ervaringen die samen het beeld vormen dat we van onszelf hebben.

Het ego is een belangrijk onderwerp in de psychologie, filosofie en spiritualiteit.

In de psychologie wordt het ego vaak gezien als een deel van de persoonlijkheid, zoals beschreven in de psychoanalytische theorie van Sigmund Freud.

Freud ziet het ego als het deel van de geest dat de realiteit waarneemt en probeert te bemiddelen tussen de impulsen van het onbewuste (het id) en de morele en sociale normen (het superego).

In oosterse tradities zoals het boeddhisme en hindoeïsme, wordt het ego gezien als de bron van illusie en lijden. Het ego wordt beschouwd als de gehechtheid aan een afgescheiden, onveranderlijk zelf. Dit leidt tot verlangens, angst, hebzucht en andere negatieve emoties.

Het streven naar zelfverwerkelijking en bevrijding van het ego wordt gezien als een weg naar spirituele verlichting.

In spirituele groei wordt gestreefd naar het transcenderen van het ego en het bereiken van een dieper besef van eenheidsbewustzijn, waarin de illusie van afgescheidenheid wordt doorbroken.

Het tegenovergestelde is non-ego.


Begin je dag beter met de Dagelijkse Gedachte. In je e-mail of in de app. Word ook lid. Kijk op www.dagelijksegedachte.nl

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt