Het begrip goeroe, ook wel gespeld al guru, is afkomstig uit het hindoeïsme waar goeroes de goddelijke teksten mondeling doorgaven aan nieuwe generaties. Inmiddels wordt het begrip goeroe breed gebruikt bij spirituele leiders met veel volgelingen.

In die zin heeft goeroe soms een negatieve bijklank. Mensen volgen blind het door een goeroe uitgestippelde pad. Er wordt weinig ruimte gegeven voor het individu en de sociale druk is groot.

Begrip toevoegen?