Het begrip geest kent veel betekenissen. Een spookverschijning. Een sterke, intellectuele persoonlijkheid. De scheppende, bezielende kracht die van iemand uitgaat. Een deel van de duale scheiding in de mens tussen het stoffelijke lichaam en de onstoffelijke geest. Het vermogen om te denken, voelen en willen.

Ook binnen de diverse religies en filosofieën kent het begrip geest vele betekenissen. Sommige mensen gaan ervan uit dat de geest, de persoonlijkheid van iemand, wordt opgebouwd door de vele levens, door reïncarnatie of door het vader- of moederschap. Het begrip geest wordt vaak ten onrechte verward met het begrip ziel.


De beste boeken over zelfontwikkeling met Bol morgen in huisTerug naar het woordenboek