Terug naar het woordenboek

Eenheidsbewustzijn is het idee dat alle mensen, dieren, planten en de natuur met elkaar verbonden zijn.

Eenheidsbewustzijn verwijst naar een staat van bewustzijn waarin iemand zich verbonden voelt met het grotere geheel van het universum en alle levende wezens.

Hiermee wordt de staat van afgescheidenheid doorbroken. Er bestaat ook een spirituele De Wet van Eenheid.

Dit zijn enkele spirituele stromingen die het concept van eenheidsbewustzijn omarmen:

Advaita Vedanta: Een filosofische stroming binnen het hindoeïsme die stelt dat individuele zielen (Atman) eigenlijk identiek zijn aan Brahman, een allesdoordringend, ondeelbaar en onveranderlijk bewustzijn.

Boeddhisme: In bepaalde vormen van het boeddhisme bestaat het idee van ‘interzijn’, het geloof dat er geen blijvend, onafhankelijk zelf is.

Mystieke stromingen in het christendom: Mystici zoals Meister Eckhart en Thomas Merton benadrukken dat de ziel een diepe verbinding heeft met de goddelijke essentie.

Taoïsme: Het taoïsme onderwijst dat het universum wordt beheerst door het Tao, een allesomvattende kracht of weg die alles met elkaar verbindt.

New Age: Deze brede spirituele beweging associeert het met het besef dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en deel uitmaakt van een groter geheel.