Terug naar het woordenboek

Emoties zijn een zichtbare uiting van een gevoel of innerlijke beleving. Een emotie is een reactie van onze hersenen op een positieve of negatieve gebeurtenis. Emoties veroorzaken prikkels die aanzetten tot gedrag. Angst zet bijvoorbeeld aan tot vluchten en woede tot vechten. Emoties kunnen ons persoonlijk funtioneren en de sociale contacten met anderen positief of negatief beïnvloeden.

Ons vermogen om met emoties en gevoelens om te gaan wordt wel eens uitgedrukt in EQ, emotionele intelligentie. Sommige emoties zijn universeel. Dit noemen we de basisemoties.