Terug naar het woordenboek

Identiteit is het geheel aan kenmerken dat een persoon of andere entiteit uniek en herkenbaar maakt. Het is het gevoel dat men een eigen ‘ik’ heeft, dat men is afgegrensd van anderen en van de omgeving. Het gaat bij identiteit om overtuigingen met betrekking tot wie iemand is. Iemand die zegt: ‘Ik ben nou eenmaal…’ refereert aan hoe hij zijn eigen identiteit ziet.

Bij ondernemingen spreekt men ook vaak over de identiteit. Een bedrijf met een unieke identiteit trekt mensen aan die zich daarin kunnen vinden. Dat resulteert in een krachtig bedrijf met gedreven werknemers. Op persoonlijk vlak geldt hetzelfde. Hoe duidelijker en krachtiger de identiteit, hoe meer deze van invloed is op iemands leven.