Terug naar het woordenboek

Eigenwaarde is het gevoel van zelfrespect, eigenliefde en zelfacceptatie los van status, oordelen of goedkeuring van anderen. Het is het vermogen om jezelf te waarderen en lief te hebben, ongeacht tekortkomingen of fouten.

Het ontwikkelen van gezonde eigenwaarde is essentieel voor het welzijn en de groei van een persoon, omdat het invloed heeft op mentale, emotionele en spirituele aspecten van het leven.

In psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en acceptance and commitment therapie (ACT), wordt eigenwaarde beschouwd als een belangrijk aandachtspunt.

Deze therapieën richten zich op het identificeren en aanpakken van negatieve overtuigingen en zelfkritiek die schadelijk zijn voor de eigenwaarde. Cliënten leren om te gaan met innerlijke kritiek en negatieve gedachten, en ontwikkelen gezonde manieren om zichzelf te waarderen.