Terug naar het woordenboek

Humanisme is een niet-religieuze levensbeschouwing die levensvragen tracht te beantwoorden vanuit het mens-zijn. Het humanisme vindt zijn oorsprong in het denken van Socrates (omstreeks 430 v.C. – 353 v.C). Hij richtte zich als eerste Griekse filosoof naar binnen in plaats van naar buiten. Deze zelfkennis en zelfverwezenlijking is bekend als Gnosis.

Het Latijnse woord humanitas betekent menselijkheid. Het moderne humanisme kenmerkt zich door de behoefte aan zelfontplooiing en ontwikkeling op eigen kracht en door middel van logisch redeneren. Het humanisme houdt niet vast aan dogma’s en staat open voor invloeden vanuit andere levensovertuigingen. Het humanisme is zodoende door de eeuwen heen aan verandering onderhevig.

Er bestaat ook een humanistische psychologie.


Bekijk meer dan 300.000 artikelen over spiritualiteit op Bol.com

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt