Terug naar het woordenboek

Rituelen zijn symbolische handelingen met een diepere spirituele betekenis. Een ritueel heeft vaak als doel om een gevoel van verbondenheid, heiligheid, overgang, transformatie of harmonie te creëren.

Voorbeelden van rituelen zijn ceremonies, vieringen, gebeden, sacramenten, dansen, meditaties, chanten en offeren. Rituelen worden uitgevoerd als onderdeel van religieuze bijeenkomsten of bij belangrijke levensgebeurtenissen, zoals geboorte, huwelijk, inwijdingen en overlijden.