Soefisme laat zich moeilijk vastomlijnd omschrijven. Soefisme is mystieke levenswijze die haar oorsprong vindt in de vroege islam. Soefi’s geloven in één god en ze accepteren ook de andere religies. Het soefisme kent verschillende vertakkingen met elk hun eigen rituelen. Bekend zijn de Derwisten die langdurig om hun as draaien om in een trance te komen.

Het soefisme is naar het westen gebracht door Inayat Khan. Hij verweefde het soefisme met spirituele stromingen en westerse religieuze opvattingen. Inayat Khan noemde dit het universeel soefisme, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de mens centraal staat.
Begrip toevoegen?