Terug naar het woordenboek

Mystiek verwijst naar een diepgaande en directe ervaring van verbondenheid met het goddelijke, het transcendente of het spirituele. Het is een spirituele traditie die te vinden is in verschillende religies en filosofieën over de hele wereld.

Mystiek draait om het streven naar een directe ervaring of vereniging met het goddelijke, vaak buiten de kaders van georganiseerde religie. Het betreft een innerlijke zoektocht naar het ultieme, waarbij de mysticus streeft naar een directe en persoonlijke ervaring van de werkelijkheid die voorbij de conventionele zintuiglijke waarneming gaat.

Mystieke ervaringen kunnen gepaard gaan met gevoelens van diepe vreugde, eenheid, extase, tijdloosheid en een gevoel van verbondenheid met alles om zich heen. Ze worden vaak beschreven als directe, intuïtieve en niet-verstandelijke ervaringen die moeilijk in woorden uit te drukken zijn.

Verschillende mystieke tradities hebben hun eigen specifieke praktijken en benaderingen om mystieke ervaringen te bevorderen. Deze kunnen meditatie, contemplatie, gebed, rituelen, ademhalingstechnieken, mantra’s, dans of andere spirituele disciplines omvatten.

Binnen het mystieke pad zijn er verschillende beroemde mystici, zoals Rumi, Meister Eckhart, Teresa van Ávila en Jalaluddin Rumi, die door middel van hun geschriften en gedichten de diepten van mystieke ervaring hebben verkend en hun inzichten hebben gedeeld.