Terug naar het woordenboek

Een mantra is een gebed, gedicht of klank die telkens hardop of in gedachten wordt herhaald. Door de herhaling wordt de gedachtenstroom tot rust gebracht zodat er ruimte ontstaat voor een dieper bewustzijn. Sommige mantra’s hebben geen betekenis, anderen zijn een positieve affirmatie of verwijzen naar goden of spirituele symbolen. De oudste bekende mantra is de Gayatri mantra.

De trilling van bepaalde klanken zou een verheffende werking op het lichaam hebben. Het woord mantra komt uit het Sanskriet. ‘Man’ betekent ‘denken’ en het woord ‘tra’ ‘bescherming tegen’ of ‘bevrijding’. Letterlijk vertaald betekent mantra ‘het denken dat bevrijdt en beschermt’. Mantra’s stammen uit verschillende religieuze culturen, zoals het christendom, boeddhisme, islam en hindoeïsme. Ze worden vooral gezongen tijdens meditaties, en ceremonies.