Terug naar het woordenboek

Gnosticisme is een spirituele stroming die teruggaat tot de vroege christelijke periode. Gnostici streven naar gnosis, een directe innerlijke kennis en ervaring van het goddelijke.

Centrale thema’s zijn onder andere de dualiteit tussen de materiële wereld en de geestelijke wereld, de rol van kennis bij het bevrijden van de ziel, en de zoektocht naar verlossing en hereniging met het goddelijke.