De ziel is een wezen in zijn zuiverste vorm, de niet-materiële, spirituele component van het leven. In veel religies is de ziel het onsterfelijke deel van de mens dat ook na het aardse bestaan blijft voortleven. In esoterische opvattingen is de ziel de drager, de uitdrukking of het voertuig van de eeuwige geest.

Men beschouwt de ziel ook wel als het contact met het goddelijke of het universele. Het niet vatbare begrip dat ons het besef geeft dat we bestaan en leven. Wetenschappelijk kan de ziel niet worden aangetoond.

Begrip toevoegen?