Terug naar het woordenboek

Het begrip Gnosis is afkomstig uit de Griekse Oudheid en betekent inzicht en zelfkennis. Gnosis is een stadium dat je kunt bereiken wanneer je een antwoord hebt gevonden op de levensvragen: ‘Wie ben ik en waarom ben ik? Deze geestestoestand is vergelijkbaar met het hoogste stadium van de Piramide van Maslov; zelfverwezenlijking.

Gnostici zoeken de antwoorden op de belangrijk levensvragen in zichzelf. Zij zijn van oorsprong spiritueel en esoterisch. Hoewel er filosofieën en religies op het begrip Gnosis zijn gebaseerd, zijn Gnostici juist niet religieus. De mens als individu staat centraal, geen goddelijk wezen.