Terug naar het woordenboek

Wanneer de primaire levensbehoeften van de mens zijn bevredigd, ontstaat er de behoefte aan zingeving. Volgens de Piramide van Maslov zoeken mensen eerst voedsel, onderdak en veiligheid, waarna er behoefte bestaat aan sociale contacten en zingeving. Spiritualiteit is een ander woord voor zingeving.

Het begrip zingeving verschilt per cultuur. In het westen is zingeving vooral individueel gericht terwijl mensen in oosterse culturen de sociale banden belangrijk zijn. Religies ondersteunen mensen bij het vinden van de zin van hun bestaan. Humanisme is een vorm van niet religieuze zingeving.