Terug naar het woordenboek

In verschillende religies en spirituele tradities wordt de hemel voorgesteld als een plaats waar de ziel als beloning voor deugdzaamheid na de dood naartoe gaat. De hemel is een hiernamaals.

Spiritueel gezien wordt de hemel vaak beschouwd als een staat van verlichting, vrede en eenheid met het goddelijke. Een plek waar de ziel in contact komt met goddelijke energieën, hogere bewustzijnsniveaus en de ware essentie van het universum.

Het begrip van de hemel varieert afhankelijk van geloofsovertuigingen en individuele interpretaties.