Terug naar het woordenboek

De duivel, Lucifer of Satan is in religies de personificatie van het kwaad. In spirituele context is het een symbool van het innerlijke kwaad of negatieve krachten in de menselijke geest.

Spiritueel gezien is de duivel een archetype dat staat voor de verleidingen, angsten en negatieve eigenschappen die mensen in zichzelf kunnen ervaren. Het overwinnen van de duivel wordt gezien als een symbolische strijd om innerlijke zuiverheid en spirituele groei te bereiken.

In het christendom wordt de duivel gezien als de gevallen engel Lucifer die in opstand kwam tegen God en uit de hemel werd verdreven. Hij wordt beschouwd als de personificatie van het kwaad en wordt vaak afgebeeld als een verleider die mensen probeert te verleiden tot zondig gedrag. De duivel wordt gezien als een tegenstander van God die probeert mensen af te houden van het geloof in God.

In de islam wordt de duivel aangeduid als Iblis of Shaytan. Hij wordt gezien als een djinn, een soort bovennatuurlijk wezen dat uit vuur is geschapen. Iblis weigerde zich te onderwerpen aan Allah toen hij de opdracht kreeg om zich voor Adam te buigen, waardoor hij uit de genade van Allah viel. Hij wordt beschouwd als de bron van verleiding en zonde, die mensen probeert te misleiden en weg te houden van het rechte pad.

In het jodendom wordt de duivel gezien als een engel die handelt als een aanklager of tegenstander, die mensen uitdaagt om te zondigen. De term Satan is afkomstig van het Hebreeuwse woord ‘Satan’ dat ’tegenstander’ of ’tegenstrever betekent’. Satan wordt gezien als een instrument van God om mensen op de proef te stellen en hun trouw aan Gods geboden te testen.


Begin je dag beter met de Dagelijkse Gedachte. In je e-mail of in de app. Kijk op www.dagelijksegedachte.nl

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt