Terug naar het woordenboek

Gedrag wordt verdeeld in uiterlijke gedragingen (werken, sporten, praten etc) en innerlijke gedragingen (denken, dromen, onzichtbare emoties). Andere onderverdelingen van gedrag zijn bewust en onbewust of erfelijk en aangeleerd. Het totaal van gedragingen wordt persoonlijkheid genoemd.

Wanneer iemands gedrag sterk afwijkt van de normen en waarden van de sociale omgeving, heet dit een gedragsprobleem. Een ernstigere vorm is een gedragsstoornis. Afwijkend gedrag kan ook worden beïnvloed door psychische oorzaken of door een psychiatrische ziekte.

Met trainingen en therapie kan het gedrag van mensen worden beïnvloed. De gedragswetenschappen psychologie, sociologie en economie bestuderen het gedrag van mensen. Er bestaat een verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Hierop is bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie gebaseerd.