Terug naar het woordenboek

Gevoelens zijn emoties die gekoppeld zijn aan ervaringen. Sommige gevoelens zijn duidelijk te omschrijven, zoals boosheid, angst of teleurstelling. Maar er zijn ook minder duidelijk gevoelens zoals ‘je rot voelen’, ‘niet lekker in je vel zitten’ of letterlijk een onbestemd gevoel hebben.
Gevoelens kunnen het gevolg zijn van concrete ervaringen, maar ze kunnen ook voortkomen uit ervaringen die zijn opgeslagen in het onderbewuste. Intuïtie is zo’n gevoel.
Er is een wisselwerking tussen gedachten en gevoelens. Door je gedachten over iets te veranderen, veranderen als gevolg hiervan je gevoelens en daarna ook je gedrag. Hierop is onder andere de cognitieve gedragstherapie gebaseerd.