Het begrip karma speelt een centrale rol binnen het hindoeïsme en het boeddhisme. Karma is een spirituele natuurwet die zegt dat alles uiteindelijk weer in evenwicht komt. Al onze daden hebben een gevolg, hoewel soms niet direct merkbaar of zichtbaar. Het gevolg van een daad en de intentie van de daad vormen samen een spiritueel evenwicht.

Mensen die in reïncarnatie geloven, kunnen de gevolgen van gebeurtenissen uit hun vorige leven ook als karma beschouwen. Zij geloven dat wat ons overkomt het resultaat is van iets wat we in het huidige of in een vorig leven uitgevoerd hebben, en dat we zijn in staat om nieuwe daden te verrichten die het resultaat van oude daden beïnvloeden.

Begrip toevoegen?