ThètaHealing is een effectieve vorm van healing. Het is een techniek om op snelle en efficiënte wijze blokkerende overtuigingen, beperkende emoties, angsten en negatieve zelfbeelden van zowel dit als voorgaande levens op te ruimen. ThètaHealing is in de jaren negentig ontdekt door Vianna Stibal. 

Thèta slaat op de frequentie van de hersengolven waarmee wordt gewerkt. De healer brengt zichzelf in thètastaat en geeft opdracht aan de Bron voor healing. Dit kan bijvoorbeeld verandering van belemmerende programma’s zijn. De healer is er getuige van dat de verandering daadwerkelijk plaatsvindt. Een andere benaming voor ThètaHealing is DNA-Healing.

Begrip toevoegen?