Terug naar het woordenboek

Met de schaduwzijde wordt de donkere kant van iemands karakter bedoeld. Iedereen heeft een schaduwzijde, een duistere kant. Het tegenovergestelde is de zonzijde, de positieve kant die ook bij elke persoon aanwezig is. Ieder mens is zowel yin als yang, positief als negatief. Dit duale karakter van de mens maakt dat gedrag niet te voorspellen is.

Elke eigenschap of kwaliteit van een persoon kan zowel positief als negatief worden uitgelegd. Zodra de negatieve kant de overhand krijgt, verandert dit in een valkuil. Dit kan gebeuren onder invloed van externe factoren of interne processen. Iemand die bijvoorbeeld heel behulpzaam is, kan onder andere omstandigheden als bemoeizuchtig worden bestempeld.