Jungiaanse therapie is een psychoanalytische therapie die zich richt op het (her)ontdekken van
onbewuste delen van de persoonlijkheid. Samen met Sigmund Freud was Carl Gustav Jung een van de grondleggers van de psychoanalyse. Deze heeft als uitgangspunt dat ieder mens ernaar streeft om te worden wie hij/zij werkelijk wil zijn. Jungiaanse therapie is een interactief proces tussen de therapeut en de cliënt.

De ideeën van psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961) hadden iets van wat we tegenwoordig New Age zouden noemen; de invloed van het bovennatuurlijke op het functioneren van het individu. Tevens hechtte Jung veel waarde aan het onderbewuste van de mens dat in conflict kon komen met het bewuste.

Een belangrijk deel van de inzichten van Carl Jung is gebaseerd op het Tibetaans Dodenboek.

Begrip toevoegen?