Anders dan de klassieke psychologie, die het gedrag van mensen onderzoekt en problemen behandelt, richt de positieve psychologie zich op de sterke kanten en positieve eigenschappen van mensen. Onderwerpen zijn o.a. kracht, weerbaarheid, vriendschap, geluk, liefde en levensvreugde. Grondleggers van deze stroming zijn Martin Seligman en Mihaly Csikszentmihalyi. De laatste introduceerde het geluksgevoel dat wordt omschreven als flow.

De positieve psychologie is een jonge stroming die steeds meer terrein wint en die je kunt beschouwen als de volgende stap na de humanistische psychologie die in de tweede helft van de vorige eeuw opbloeide onder leiding van Carl Rogers en Abraham Maslow.

Begrip toevoegen?