Terug naar het woordenboek

Een mandala is een kleurrijke, spirituele afbeelding die wordt gebruikt als inspiratie bij meditatie. Mandala betekent in het Sanskriet cirkel. De mandala vindt zijn oorsprong in het hindoeïsme. Mandala’s zijn bijna altijd cirkelvormig, wat oneindigheid uitdrukt. Maar er zijn ook mandala’s binnen een vierkante vorm. Dit worden yantra’s genoemd.

Een mandala bestaat uit meetkundige patronen die een landkaart van de kosmos uitbeelden, gezien vanuit menselijk perspectief. Op die manier zegt het tekenen van een mandala iets over iemands persoonlijkheid en zijn relatie tot het goddelijke.

In het westen wordt het tekenen van mandala’s veelal gedaan om een blauwdruk te maken van het eigen leven en om contact te maken met de eigen kern, de eigen kracht. De gekozen kleuren en vormen geven aan hoe je op dit moment in het leven staat.