Terug naar het woordenboek

Tijdens creatieve therapie kunnen cliënten hun emoties uiten zonder te hoeven praten. Een creatief therapeut gebruikt creatieve activiteiten zoals zingen, dansen, schilderen, tekenen, beeldhouwen of bijvoorbeeld tuinieren om diepere problematiek van cliënten bespreekbaar te maken. Creatieve therapie is in de meeste gevallen geen op zich staande therapie, maar vormt meestal een onderdeel van een totale benadering.