Terug naar het woordenboek

Effectief luisteren is een belangrijke vaardigheid die gebruikt wordt in communicatie en interactie met anderen. Het is de vaardigheid om op een actieve en bewuste manier te luisteren naar wat iemand anders zegt, met volledige aandacht en begrip.

Effectief luisteren omvat meer dan alleen het horen van woorden. Het gaat ook om het begrijpen van de boodschap, de intentie en de emoties die de spreker probeert over te brengen. Het gaat om het creëren van een open en ondersteunende omgeving waarin de spreker zich gehoord en begrepen voelt.

Enkele belangrijke elementen van effectief luisteren zijn:

  1. Aandacht en aanwezigheid: Geef de spreker je volledige aandacht en toon interesse in wat hij of zij te zeggen heeft. Wees aanwezig in het moment en vermijd afleidingen.
  2. Non-verbale communicatie: Gebruik non-verbale signalen, zoals oogcontact, knikken en open lichaamstaal om te laten zien dat je luistert en betrokken bent bij het gesprek.
  3. Reflectie en bevestiging: Herhaal of parafraseer af en toe de woorden van de spreker om te laten zien (of te checken) dat je begrijpt wat er gezegd wordt. Dit kan de spreker aanmoedigen om verder te praten en zich gehoord te voelen.
  4. Empathie tonen: Probeer de emoties en gevoelens van de spreker te begrijpen en mee te voelen. Toon empathie door je in te leven in hun perspectief en te erkennen wat ze doormaken.
  5. Stel verhelderende vragen: Stel vragen om verduidelijking te krijgen en dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen. Dit kan helpen om een beter begrip te krijgen van wat er gezegd wordt.

Effectief luisteren bevordert niet alleen een betere communicatie, maar het kan ook bijdragen aan het opbouwen van betere relaties, het verminderen van misverstanden en het bevorderen van wederzijds begrip.

Vanzelfsprekend is dit een essentiële vaardigheid bij therapie, coaching en counseling.


Bekijk meer dan 300.000 artikelen over spiritualiteit op Bol.com

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt