Terug naar het woordenboek

Counseling is een vorm van psychosociale hulpverlening die vooral in Engeland en Amerika populair is. De therapeut stelt zich gelijkwaardig op aan de cliënt. Counseling is geen psychotherapie of gedragstherapie. Een counselor helpt de cliënt eerst om zelf zijn situatie te analyseren. Vervolgens wordt de cliënt gestimuleerd om oplossingen te bedenken die weer leiden tot een actieplan.

Voor counselling is het belangrijk dat de counselor het vermogen heeft zich in te leven in de gevoelswereld van de cliënt. Dit wordt empathie genoemd. Counselors hebben zich tijdens hun opleiding vaak gespecialiseerd op een bepaald vakgebied, zoals stress, school, werk etc.