Communicatie is een proces om kennis uit te wisselen. Mogelijke uitdrukkingsvormen zijn afbeeldingen, spraak of tekst. De communicatieboodschap wordt waargenomen met behulp van een of meer van de vijf zintuigen, te weten het oor, oog, tastzin of beweging, neus of smaak. Bij communicatie is sprake van minimaal twee individuen, de zender en de ontvanger.

Het communicatieproces bestaat uit een aantal stappen. Voordat de boodschap wordt verzonden, wordt deze omgezet in taal, afbeelding of geluid. Na ontvangst met het oog, oor of gevoel wordt de boodschap geïnterpreteerd. Het proces is pas geslaagd als alle stappen juist worden doorlopen en de boodschap, zoals bedoeld door de zender, ook als zodanig bij de ontvanger is aangekomen.

Begrip toevoegen?