Terug naar het woordenboek

Communicatie is het proces van het overbrengen en ontvangen van informatie, ideeën, gedachten en gevoelens tussen mensen. Communiceren kan verbaal en non-verbaal.

Verbaal communiceren is met gesproken of geschreven woorden.  Naast verbaal communiceren speelt non-verbale communicatie een belangrijke rol tussen mensen. Denk aan lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, gebaren, oogcontact en stemintonatie om boodschappen over te brengen.

Non-verbale signalen kunnen soms sterker zijn dan verbale woorden en kunnen aanvullende betekenis en emotionele context geven aan de communicatie.

Andere vormen van communicatie zijn onder meer visuele communicatie (bijvoorbeeld met behulp van afbeeldingen of symbolen), tactiele communicatie (lichamelijk contact) en auditieve communicatie (geluiden en tonen).

Effectieve communicatie vereist niet alleen het verzenden van een boodschap, maar ook het ontvangen, begrijpen en interpreteren van de boodschap door de ontvanger. Het gaat om actief luisteren, empathie tonen, reageren en eventueel vragen om verduidelijking.

Door bewust te zijn van zowel verbale als non-verbale aspecten van communicatie kunnen we effectief communiceren en betekenisvolle verbindingen tot stand brengen.